Missie

MISSIE

Ik geloof in een ideale wereld voor ieder mens. Ik wil mensen inspireren, motiveren, begeleiden en ondersteunen om Gods dromen voor hen in praktijk te brengen.

 

Elk mens heeft het verlangen om een gelukkig en succesvol bestaan op te bouwen op deze wereld. Helaas zie ik dat niet iedereen altijd die kansen lijkt te krijgen of te pakken. Ik wil samen met God mensen inspireren, motiveren, begeleiden en ondersteunen om deze kansen te zien en te creëren.

 

Ik hecht enorm veel waarde aan gezinnen, overheden, bedrijven en kerken. Ik ben ervan overtuigt dat als het potentieel van mensen op deze plekken volledig wordt benut, de wereld een positieve verandering zal doormaken omdat het Koninkrijk van God dan zichtbaar wordt in de wereld.

 

Ik ben ervan overtuigd dat elk mens extreem waardevol is. Ik probeer in mijn handelen een atmosfeer van veiligheid creëren door...

1. Radicaal in openheid, eerlijkheid en kwetsbaarheid te zijn naar alle mensen.

2. Een vasthoudend vertrouwen te hebben in de dromen en verlangens van God voor elk mens.

3. Vanuit passie, enthousiasme en Gods liefde de verbinding te zoeken met elk mens.

4. Vanuit vertrouwen , vernieuwend en onbevangen te blijven zoeken naar oplossingen voor (soms) enorm grote uitdagingen.

5. Loyaal en betrouwbaar te zijn in het nakomen van de beloften die ik maak naar mensen.

 

Ik zie een wereld waarin veel potentie zit in mensen die niet (altijd) benut wordt. Ik zie het als een van God gegeven roeping om mensen, bedrijven en overheden te inspireren en motiveren om het volledige potentieel van zichzelf te benutten.

BOEK NU!

Inschrijven voor de Nieuwsbrief